Oblats benedictins

Els Oblats Benedictins de Montserrat som uns cristians, desitjosos de viure amb convicció i profunditat l’Evangeli, que trobem en la Regla de sant Benet un camí de llum que ens facilita el seguiment del Crist i ens estimula a servir Déu i els germans amb un amor més pur i generós, tot vivint enmig del món i d’acord amb l’estat de vida de cadascú.

També nosaltres volem entrar, com diu sant Benet per als monjos, a l’escola del servei diví on puguem aprendre a progressar en la fe i en l’observança de les bones obres seguint el guiatge de l’evangeli. Ens sentim, doncs, juntament amb tants d’oblats d’arreu del món, membres de la gran família benedictina, i nosaltres concretament de la família montserratina.