Vés al contingut

Descripció breu

És un cristià, home o dona, casat o solter, que desitja viure l’evangeli en comunió amb una comunitat de monjos o monges i seguint l’espiritualitat benedictina. I ho fa des del seu propi lloc de vida i de treball. Sant Benet (s. VI) va escriure per a monjos la seva famosa Regla, però aquest text ha estat i continua essent font de vida per a qualsevol cristià. Així els oblats miren de viure enmig del món el carisma benedictí. Som, doncs, oblats benedictins de Montserrat.

L’oblació benedictina arrela en el compromís que prové del baptisme. No comporta una consagració religiosa sinó que és un vincle espiritual amb Déu i amb una comunitat monàstica concreta. La identitat espiritual de l’oblat implica alguns elements propis del carisma benedictí:

– constant recerca de Déu
– estimar l’adoració i el silenci
– viure l’Eucaristia i la Litúrgia de les Hores
– actitud de germanor i d’acolliment
– treball interior per a viure amb simplicitat l’evangeli
– sintonitzar amb una comunitat monàstica

Després d’haver tingut una primera conversa amb el monjo consiliari, s’inicia un temps de preparació o noviciat.

Els candidats es reuneixen periòdicament al monestir per aprofundir la Regla benedictina de cara a poder viure’n els trets més bàsics en la vida quotidiana.

Finalment, es compromet a viure en el seguiment del Crist com a oblat benedictí.

Escolta, fill, les prescripcions del
mestre, para-hi l’orella del cor, i acull
de bon grat l’exhortació del pare
amorós i posa-la en pràctica.

(Del Pròleg a la Regla de sant Benet)

Que no anteposin res absolutament
al Crist, el qual ens dugui tots junts
a la vida eterna.

(Del c. 72)

La nostra connexió amb la comunitat monàstica es fa sobretot a través del monjo consiliari assignat per l’abat; ell té cura del nostre creixement espiritual i acompanya totes les nostres activitats, que estan sempre obertes a qui ho desitgi, sigui oblat o no. Entre d’altres:

– recessos de cap de setmana al monestir
– trobada general dos diumenges l’any
– eucaristies/conferències a Barcelona
– Acull!, revista que ofereix, entre d’altres coses, textos del pare abat, i d’altres monjos o d’altres persones, que ens ajuden a aprofundir l’espiritualitat benedictina